DESS Cord Holder

SKU
278003870

Hook currently sold with the E LinQ vehicle connector (860201719) Ski-Doo and Lynx (860202131). Sold both as a replacement part for the E LinQ and as an add-on for any DESS cord from the last 10 years. Allows rider to attach DESS cap to the jacket and provides out-of-the-way convenience when not in use.

Pris 119,00 kr

Alla priser är rekommenderade priser i SEK inklusive moms. På grund av våra högt ställda mål avseende produktkvalitet och innovation, förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra specifikationer, priser, utformning, funktioner, modeller eller utrustning utan några ytterligare förpliktelser från vår sida.

Produkterna som visas på denna hemsida är för Europa och är kanske inte tillgängliga i andra regioner.

© BRP 2003 - 2024